Satış Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Eğitimleri  


•    Başarılı Satış Görüşmesi ve Satışı Sonuçlandırma Teknikleri
•    Bayan Satışçılara Özel Başarı Teknikleri
•    Bayilik ve Bayi Yönetimi Bayi İle Satış Yetkilisi İlişkileri ve Satış Ekibinin İletişim Teknikleri
•    Değişim Süreci ve Pazarlama Anlayışına Etkisi
•    Emlak Satışta Temel Başarı Değerleri
•    Etkin Pazarlama ve Satış
•    Gerilla Pazarlama - Ucuz Maliyetle Üstün Getiri, Satış ve Tanıtımda Yaratıcı Zeka
•    Global Satışta Fark Yaratma Sanatı ve Kar Kalitesi Sağlama Yolları
•    Hastane Müşteri Temsilcileri İçin Hizmet
•    Hizmet Sektörü Çalışanları İçin Müşteri İlişkileri
•    Hizmet Sunumunda Etkili İletişim ve Davranış Teknikleri
•    İşletmelerde Müşteri Şikayetleri Yönetimi
•    Kritik Müşteri Yönetimi ve Süreçlerin Düzenlenmesi
•    Kurumsal Organizasyon ve Satış Arttırıcı Beceriler
•    Kurumsal Satış Yönetimi ve Organizasyon
•    Satış Ekibi Seçimi, Denetimi, Motivasyonu 
•    Satışta Primlendirme Sistemleri
•    Mağazacılıkta Satış Teknikleri
•    Müşteri Kaybı Yaşanmadan Alacakların Hızlandırılması ve Tahsilat Zorluklarının Çözümü
•    Müşteri Memniyeti
•    Müşteri Odaklı Satış (CRM Destekli)
•    Pazarlama Bileşenlerinin Satış ve Müşteri İlişkilerindeki Etkileri Kararlar, Takipler, Sonuçlar ve Tedbirler
•    Pazarlamada; Pazarlama Odaklı Stratejik Yönetim
•    Plasiyerlikte Etkinliğin Geliştirilmesi
•    Satış Ekibinde Motivasyon ve Performans Değerlendirme, Ölçüm ve Kriterleri
•    Satış İtirazlarını Satışa Çevirme
•    Satış Mentoru İle Söyleşiler - Satış Arenası
•    Satış Noktasında Pazarlama ve Son Noktada İtirazların Çözümü
•    Satış Sanatçısı Sizlerle... Ben Bir Satışçıyım!
•    Satış ve Buz Dansı Sertifika Programı - Muhteşem Satışçı Kriterleri ve Özel Teknikler
•    Satış ve İletişim Faaliyetlerinde Stratejik İlişki
•    Satış ve Pazarlamada Çağdaş Değişim Yöntemleri Satış ve Pazarlama Arasındaki Uyum
•    Satış Yöneticisinin Seyir Defteri Stratejileri-Organizasyon ve Motivasyon
•    Satışçılar İçin Etkin Zaman Yönetimi
•    Satışın Yeni Psikolojisi
•    Satışta Bayilik Sistemi ve Etkili Bayi Yönetimi - Bayilerden Verim Alma Standartları
•    Satışta İletişim
•    Satışta İstihbarat ve Müşteri Volümü Kredilendirme - Risk - Teminat - ve Hesap Takipleri (Satışın Mutfağından, Yaşanmış Vakalar Eşliğinde)
•    Satışta Temel Beceriler ve Profesyonel Satış Teknikleri "Satış ve Buz Dansı"
•    Satışta Yaratıcı ve Profesyonel Teknikler, Hedef Müşteriyi İkna Etme Becerileri
•    Satışta Yaratıcı Zeka ve Etkili İletişim Becerileri “Gerilla Pazarlama”
•    Satışta Yeni Kurallar ve Çağdaş Teknikler
•    Sıcak Satış ve Plasiyer Satışçı
•    Sigortacılık ve Satış
•    Stratejik Satış Yönetimi
•    Telefonda İletişim ve Başarılı Tele-Satış Teknikleri
•    Telefonda İletişim ve Hizmet Kalitesini Artırma
•    Telefonda Satış Teknikleri
•    Toptan Pazarlama ve Satışta Diyalog Teknikleri
•    Yüz Yüze Satış Teknikleri
•    Satış Ekibi ve Takımı Yönetimi