Mevzuat eğitimleri  


•    Hakediş Hazırlama Eğitimi
•    3194 Sayılı İmar Kanunu Eğitimi
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Eğitimi
•    5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Eğitimi
•    Hizmet Alım İhalesi Eğitimi
•    Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi
•    4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Eğitimi
•    Mal Alım İhalesi Eğitimi
•    4735 sayılı Sözleşme Hazırlama Kanunu Eğitimi
•    Şartname Hazırlama Eğitimi
•    3194 İmar kanunu 18. Madde uygulaması Eğitimi
•    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Eğitimi
•    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu Eğitimi
•    İdare Hukuku Eğitimi
•    Yaklaşık Maliyet Hazırlama Eğitimi
•    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili Mevzuat Eğitimi
•    5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili Mevzuat Eğitimi
•    2691 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu Eğitimi
•    4982 Bilgi Edinme Hakkı kanunu Eğitimi
•    Belediye Zabıta Yönetmeliği Eğitimi
•    Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
•    İlan ve Reklam mevzuatı ve ilgili Mevzuat Eğitimi